Wijzigingen van het huwelijkscontract tijdens het huwelijk

De echtgenoten kunnen, indien zij dat wensen, tijdens hun huwelijk hun stelsel wijzigen.

Ook als men nog geen huwelijkscontract heeft, kan men door een nieuw contract afwijken van het wettelijk stelsel. Enkel een of meer notariële akten zijn vereist; er is geen tussenkomst van de rechtbank voorzien.

 

Wijziging zonder boedelbeschrijving

De echtgenoten wensen gehuwd te blijven onder hetzelfde huwelijkstelsel, maar wensen een beding toe te voegen waardoor de langstlevende bijvoorbeeld meer bekomt dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen, eventueel via een keuzebeding.

Wijziging met boedelbeschrijving

Wanneer is een inventaris nodig?

  • Wanneer één van de echtgenoten daarom verzoekt, dient vóór de wijzigingsakte een notariële inventaris te worden opgemaakt.
  • Wanneer men een totaal ander huwelijksvermogensstelsel wenst, bijvoorbeeld overgaan van scheiding van goederen naar het wettelijk stelsel of omgekeerd, is ook een inventaris noodzakelijk.

Welke publiciteitsmaatregelen zijn voorzien?

U hoeft zich over de formaliteiten geen zorgen te maken: de notaris zorgt hiervoor binnen de maand na de akte.

Voor de meeste wijzigingen wordt het uittreksel binnen dezelfde termijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en - voor zover een van de echtgenoten koopman is - neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.